OBVEZNOSTI

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

  • Upoštevati morate poslovni čas vrtca.
  • Poskrbeti za pravočasno prihajanje in odhajanje otrok glede na program v katerega je vpisan.
  • Ob prihodu morate otroka izročiti vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice.
  • Bolnega otroka morate zadržati doma.
  • V primeru, da otrok zboli za katero od nalezljivih bolezni, morate o tem obvestiti vzgojiteljico.
  • Dolžni ste pravočasno poravnati oskrbnino in morebitne druge stroške.
  • Sprememba programa, izpis otroka se opravi do zadnjega delovnega dne v mesecu.
  • Otrokovo odsotnost sporočite do 8. ure. Sproti beležimo prisotnost otroka, kar je osnova za mesečni obračun. Za vsak dan odsotnosti odštejemo strošek za prehrano.
  • Pravočasno oddajte vlogo za znižano plačilo vrtca

SPREMSTVO OTROK

91. člen Zakona o varnosti v cestnem prometu (5. točka):

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki  oziroma rejniki  otroka.

(Skupno 308 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost